เลขาธิการ ศอ.บต. แจงปม..อดีตข้าราชการระดับสูง ศอ.บต. สังกัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ถูกออกหมายจับหลังมีส่วนพัวพันกับเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่

เลขาธิการ ศอ.บต. แจงปม..อดีตข้าราชการระดับสูง ศอ.บต. สังกัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ถูกออกหมายจับหลังมีส่วนพัวพันกับเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ เผย!!! ก่อนหน้านี้ได้ทำหนังสือส่งตัวกลับไปกระทรวงมหาดไทยแล้ว หลังมีข่าวระแคะระคาย ล่าสุด กรมการปกครองออกหนังสือให้ไปช่วยราชการแล้ว

เมื่อวันที่ 1 กันยายน2565 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยถึงกรณี นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) กรณีออกมายจับในคดีพัวพันธ์กับเว็ปพนันออนไลน์ ว่า…ก่อนหน้าที่นายรุ่งเรืองจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหา และนำไปสู่การมอบตัว เมื่อกลางดึกของ วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นั้น ศอ.บต.ได้มีข่าวระแคะระคายมาก่อนหน้าแล้วระยะหนึ่งว่า นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ข้าราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้ส่งตัวมาทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ในสัดส่วนของกรมการปกครองนั้นว่ามีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหลายอย่าง จึงได้ทำหนังสือส่งตัวกลับต้นสังกัดไปก่อนหน้านี้แล้ว

โดยก่อนที่นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร จะย้ายให้มารับตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.ในสัดส่วนของกรมการปกครองนั้น เคยเป็นนายอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนของกระทรวงทุกกระทรวงถูกบรรจุมารับราชการที่ ศอ.บต. เป็นการย้ายโดยความเห็นชอบของกระทรวงนั้นๆ ศอ.บต.ไม่ได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.

สำหรับที่ผ่านมาการปฏิบัติงานที่ ศอ.บต. นั้น จะมีข้าราชการที่เป็นตัวแทนของแต่ละกระทรวงมาประจำอยู่ด้วย เพี่อให้เป็นไปตามโครงสร้างของ ศอ.บต. แต่อย่างไรก็ตาม ศอ.บต.ได้มีการตรวจสอบและติดตามดูแลและให้ความสำคัญในเรื่องจริยธรรมเป็นอันดับแรกๆ อย่างจริงจัง

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ศอ.บต. ได้ทำหนังสือ ไปยังกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ส่งตัวเจ้าหน้ที่กลับต้นสังกัด โดยใจความว่า ตามที่ กรมการปกครอง ได้มีคำสั่ง ที่ ๖๘๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 แต่งตั้งให้ นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการศอ.บต. (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ) กรมการปกครอง และส่งตัวข้าราชการรายดังกล่าวมาปฏิบัติหน้าที่ ณ ศอ.บต.นั้นเนื่องด้วยมีปรากฏตามสื่อต่างๆ ว่ามีข้าราชการดังกล่าวอาจมีความเกี่ยวข้องกับการตรวจ ยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ศอ.บต. ในฐานะผู้บังคับบัญชาจึงขอรายงานกรณีดังกล่าวมายังกรมการปกครองเพื่อดำเนินการต่อไปตามข้อ 2 ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2565 ประกอบกับตามแนวทางการแต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ศอ.บต. ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ คณะรัฐมนตรีเคยมีมติกำหนดว่า “การแต่งตั้งข้าราชการไปประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้พิจารณา ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม และไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะส่งข้าราชการที่ถูกลงโทษ หรือความประพฤติไม่ดีไปประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้

ในการนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการแต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ฯ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้บรรลุผลตามเป้าหมาย เกิดความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงไม่เกิดเงื่อนไขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. จึงขอความร่วมมือจาก กรมการปกครอง พิจารณาทบทวนการแต่งตั้งข้าราชการรายดังกล่าวมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง อนึ่งในห้วงเวลาของการสอบหาข้อเท็จจริงหรือการสอบสวนทางวินัย ของกรมการปกครอง นั้น กรมการปกครองอาจพิจารณามีคำสั่งให้ ข้าราชการรายดังกล่าว ไปช่วยราชการ ณ กรมการปกครองไว้ก่อน จนกว่าการสอบข้อเท็จจริงหรือการสอบสวนทางวินัย จะแล้วเสร็จ

เลขาธิการศอ.บต. ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หลังเกิดเหตุดังกล่าว กรมการปกครอง…ได้มีคำสั่งให้นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการศอ.บต. (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) กรมการปกครองไปช่วยราชการ ที่กรมการปกครอง โดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยการปกครองเป็นการประจำ ทั้งนี้ให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้

มูกะตา/ยะลา/0817385080

Related posts