พาณิชย์สุโขทัย! เพิ่มช่องทางการตลาด : กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ; ภาคเหนือตอนล่าง 1

พาณิชย์สุโขทัย! เพิ่มช่องทางการตลาด : กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ; ภาคเหนือตอนล่าง 1

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ เกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง จังหวัดสุโขทัย ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเชื่อมโยงการค้า อนุภูมิภาค ปีงบประมาณ 2565 (เงินเหลือจ่าย) เป็นเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 2 – 6 กันยายน 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสุโขทัย ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น.งานนี้สามารถสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ โดยมีมูลค่าการซื้อขายถึง 95,779 บาท


สำหรับภาพรวมการจัดงานมีผู้เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวน 12 บูท จากผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์) อาทิเช่น สินค้าเกษตรแปรรูป ปูนาแปรรูป มะพร้าวน้ำหอมปั่น อโวคาโด้ เป็นต้น
อนึ่ง การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ เกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง จังหวัดสุโขทัย ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเชื่อมโยงการค้า อนุภูมิภาค ปีงบประมาณ 2565 (เงินเหลือจ่าย) โดยได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี

 

Related posts