พิษณุโลก จุติติดตามผลดำเนินการ ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านกร่าง ย้ำเน้น 3 ด้านให้ความช่วยเหลือประชาขน

พิษณุโลก จุติติดตามผลดำเนินการ ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านกร่าง ย้ำเน้น 3 ด้านให้ความช่วยเหลือประชาขน

วันที่ 9 กันยายน 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) และคณะผู้บริหาร เดินทางไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านกร่างโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบเานกร่าง ตลอดจนผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่เข้าร่วมประชุม พร้อมรับฟังปัญหาและให้แนวทางในการแก้ไข เพื่อให้บริการประชาชนอย่างครบวงจร โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. พร้อมด้วยทีม One Home พม. จังหวัดพิษณุโลกและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่


นายจุติ กล่าวว่า ที่มาในวันนี้ ประการที่ 1.อยากให้ทุกคนไปฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 บอกให้ อบต. บ้านกร่างไปแล้วว่าให้เกิน 80 % ส่วนเข็มที่ 2 ให้เกิน 90% เพราะกระทรวงสาธารณสุขบอกไปแล้วว่า ถ้าฉีดถึง 3 เข็ม จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ถ้า 4 เข็ม ยิ่งดีใหญ่เลย 2..ท่านนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยพี่น้องที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างวันที่ 5 กันยายนถึง 19 ตุลาคมนี้เพื่อให้ผลของสวัสดิการและสังคม ของอบตทำงานร่วมกับกระทรวงพมอาสาสมัครเช่นอสมกำนันผู้ใหญ่บ้านทำหน้าที่ นำคนที่มีคุณสมบัติครบมาลงทะเบียนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพื่อไม่ให้ใครหลุดไปจากสวัสดิการ
“ประการที่ 3 เงินออมซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นที่จพต้องสร้างพื้นฐานที่ดี เหมือนโครงการคนละครึ่ง เตรียมไว้เมื่อสูงวัยแล้วจะได้มีบำนาญที่สร้างสะสมไว้ที่รัฐบาลจะจัดให้ประชาชน นอกจากนั้นยังรับฟังปัญหาของประช่ชนที่สลับซับซ้อน พบความยากลำบากต้องมีคำตอบว่าสำเร็จหรือติดขัดอะไร” นายจุติ กล่าว


ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts