สรรเพชญ ซัด “ปัญหาความล่าช้าก่อสร้างอควาเรียมหอยสังข์” ในกระทู้แยกเฉพาะ วอน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คำนึงประโยชน์ส่วนรวม พร้อมใบ้ชื่อย่อ ช และ ม อาจเอี่ยวทุจริตโครงการฯ

สรรเพชญ ซัด “ปัญหาความล่าช้าก่อสร้างอควาเรียมหอยสังข์” ในกระทู้แยกเฉพาะ วอน หน่วยงาน…

Read More

โฆษกพรรคประชาชาติ โต้ ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเรื่องของทุกพรรค เป็นของทุกคน ไม่แบ่งฝ่าย

โฆษกพรรคประชาชาติ โต้ ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเรื่องของทุกพรรค เป็นของทุกคน ไม่แบ่…

Read More

สรรเพชญฯ ซัด รัฐบาลรวมศูนย์ฯ ละเลย กระจายอำนาจ ไม่เห็นหัวท้องถิ่น สวนทางตอนหาเสียง ชี้ แค่วาทกรรมประชาธิปไตยอำพราง เพื่อคะแนนเสียง หวัง สภาร่างรธน.ที่จะเกิดขึ้น ยกกระจายอำนาจเป็นวาระหลัก

สรรเพชญฯ ซัด รัฐบาลรวมศูนย์ฯ ละเลย กระจายอำนาจ ไม่เห็นหัวท้องถิ่น สวนทางตอนหาเสียง ชี้ แค่…

Read More

🔴「”พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แถลงนโยบายรัฐบาล ประกาศฟื้นฟูหลักนิติธรรม-ไม่ยืนฝั่งคนทำผิด」

🔴「”พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แถลงนโยบายรัฐบาล ประกาศฟื้นฟูหลั…

Read More

นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส. พรรคประชาชาติ และคณะ รับยื่นข้อเสนอด้านนโยบายการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ขอให้เร่งออกกฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรมแก่ราษฎร

นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส. พรรคประชาชาติ และคณะ รับยื่นข้อเสนอด้านนโยบายการปฏิรูปกระบวนการย…

Read More