ศรีสะเกษ ชวนชิมทุเรียนภูเขาไฟในงานเทศกาลผลไม้และของดีศรีขุนหาญ ครั้งที่ 21 เพื่อรำลึกคุณความดีของ “ขุนหาญ”

ศรีสะเกษ ชวนชิมทุเรียนภูเขาไฟในงานเทศกาลผลไม้และของดีศรีขุนหาญ ครั้งที่ 21 เพื่อรำลึกคุณความดีของ “ขุนหาญ” ผู้สร้างเมืองขุนหาญในอดีตและชน 3 เผ่า เผ่าดั้งเดิมของอำเภอขุนหาญ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกร และเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะทุเรียนภูเขาไฟมีคุณภาพดี ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 4 ก.ค. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สนามกีฬาวงกลมอำเภอขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีศรีขุนหาญ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566 ซึ่งกำหนดจัดงานนี้ขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 10 ก.ค. 2566 มีกิจกรรมในงานประกอบด้วย การมอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก น.ร. การออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนภูเขาไฟ และผลผลิตเกษตรอื่นๆ ซึ่งผลิตได้ดีในอำเภอขุนหาญ เช่น ทุเรียน เงาะ สะตอ มังคุด ฝรั่ง ลำไย ลองกอง กระท้อน ลิ้นจี่ ฯลฯ การออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร / กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

และสินค้า TOP ของอำเภอขุนหาญกิจกรรมภาคบันเทิงเพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนชาวไทยอำเภอขุนหาญ รำวงย้อนยุคพื้นบ้าน (ขุนหาญคาลิปโซ่) มีการแสดงของนักเรียน นักศึกษาอย่างสวยงามตระการตา โดยมี นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นายเกษมสานต์ ศรีโพนทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ นายสมบูรณ์ แก้วกันหา เลขานุการ ส.ส.อมรเทพ สมหมาย ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 นายธีระ ไตรสรณกุล อดีต ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 นายเจริญชัย จิตรโชติ นายกเทศมนตรี ต.ขุนหาญ นำคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทั่วไป มาร่วมพิธีและให้การต้อนรับ

นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีศรีขุนหาญประจำปี 2566 ครั้งที่ 21 ในครั้งนี้ เกิดขึ้นได้โดยความร่วมมือของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กร ส่วนปกครองท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ภาคเอกชน อำเภอขุนหาญ ซึ่งปีนี้จัดได้อย่างยิ่งใหญ่มาก ทุเรียน เงาะ มังคุด สะตอ และยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของอำเภอที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้นทุกปี นอกจากนั้นยังมีการปลูกพืชทางเลือกใหม่ชนิดอื่นๆ ได้แก่ ลำไย ลิ้นจี่ ลองกอง สละ ซึ่งถือเป็นพืชที่ยังมีอนาคตทางการตลาด เพราะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังมีการผลิตได้น้อย ซึ่งอำเภอขุนหาญมีมูลค่ารวมของ ผลผลิต ทางการเกษตรสูงถึงปีละมากกว่า 100 ล้านบาท

นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ ยังกล่าวด้วยว่า อำเภอขุนหาญจัดงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ผลผลิตทางการเกษตร และOTOP ของอำเภอขุนหาญ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกร และเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรผลิต ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะทุเรียนภูเขาไฟมีคุณภาพดี ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อรำลึกคุณความดีของ “ขุนหาญ” ผู้สร้างเมืองขุนหาญในอดีตและชน 3 เผ่า เผ่าดั้งเดิมของอำเภอขุนหาญ ประกอบด้วย เผ่าเขมร เผ่าส่วย


เผ่าลาว ที่สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข พัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ตนจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวศรีสะเกษและชาวไทยทั่วประเทศเชิญมาเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่มีจำหน่ายมากมาย และชวนชิมทุเรียนภูเขาไฟและผลไม้หลากหลายชนิดที่อร่อยมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยอยู่ที่ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ /////

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

Related posts