อบจ.พิษณุโลก ออกแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ อ.วังทอง

อบจ.พิษณุโลก ออกแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ อ.วังทอง

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด 12,000 ลิตร จำนวน 4 คัน ออกแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่หมู่ 2 บ้านวังนกแอ่น ตำบลวังนกแอ่น , หมู่ที่ 6 บ้านซำบอน ตำบลชัยนาม และหมู่ที่ 10 บ้านเขาหนองกบ ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยการประสานจาก นายวิเชียร ภักดี รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

เนื่องจากพบว่าขณะนี้มีประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างหนัก เนื่องจากแหล่งน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติแห้งขอดเพราะฝนหยุดตกทิ้งช่วงและไม่มีประปาหมู่บ้านส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนหลายร้อยหลังคาเรือน จึงขอรับการสนับสนุนมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากมีรถบรรทุกน้ำไม่เพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ เบื้องต้นวันนี้เจ้าหน้าที่ได้นำรถบรรทุกน้ำออกไปแจกจ่ายให้ตามบ้านเรือนประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและเติมน้ำใส่แท้งค์น้ำประปาหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้ใช้อุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน จำนวนทั้งสิ้น 96,000 ลิตร ท่ามกลางความพึงพอใจของประชาชนเป็นอย่างมากและขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้.


ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts