เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดงานมหกรรมมอเตอร์โชว์จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ และแสดงความก้าวหน้าของวิวัฒนาการยานยนต์

เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดงานมหกรรมมอเตอร์โชว์จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ และแสดงความก้าวหน้าของวิวัฒนาการยานยนต์

 


วันนี้ (10 มิถุนายน 2565) ที่สนามหน้าออมทอง โรงแรมซีเอสปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดงานมหกรรมมอเตอร์โชว์จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 โดยมี นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นางสุภาวดี โชคสกุลนิมิตร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม


พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า นับได้ว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานีมีความตั้งใจในการที่จะผลักดันสนับสนุนให้ประชาชน ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้รับประโยชน์จากการจัดงาน ในครั้งนี้ให้มากที่สุด ขอขอบคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการและสมาชิก ตลอดจนถึงกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ และพ่อแม่พี่น้องชาวปัตตานี ที่ทำให้วงการอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ในจังหวัดปัตตานี ได้มีการตื่นตัวเคลื่อนไหวทุกๆ ด้านไปในทางที่ดี และเกิดประโยชน์ ทำให้กลุ่มนักธุรกิจ ผู้ลงทุน ผู้ขาย ผู้ชื้อ มีความมั่นใจมากขึ้น


พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าววอีกว่า จากการสัมผัสบรรยากาศในวันนี้รู้สึกได้ว่าปัตตานี เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้ง ขอขอบคุณที่ได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ มีผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมกิจกรรม บริษัทยานยนต์กว่า 20 บริษัท มีการออกร้าน OTOP และจากหน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้งมีนิทรรศการ มีการจำหน่าย บริการให้คำแนะนำ ซ่อมบำรุง สิ่งที่เป็นรูปธรรมชัดเจนคือ การกระตุ้นเศรษฐกิจ มีการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว ได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งทำให้ภาพลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีและ จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งความเชื่อมั่นของนักลงทุนเป็นไปในทางที่ดีขึ้น


สำหรับงานมอเตอร์โชว์จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 10-19 มิถุนายน 2565 ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นการซื้อขาย และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว แสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิวัฒนาการยานยนต์ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมชมงานและรับฟังข่าวสารที่ถูกต้องจากผู้ผลิตโดยตรง นอกจากนี้ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานีและผู้ประกอบการธุรกิจอื่นๆ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี การจัดงานมอเตอร์โชว์ในทุกๆปีจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนายานยนต์ ซึ่งผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดมาจัดแสดงและมีการแสดงสินค้า OTOP สินค้าเกษตร ร้านอาหารในพื้นที่ให้ได้ชมและเลือกซื้ออย่างจุใจ

Related posts