หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เร่งรัดจ่ายเงินชดเชยอพยพราษฎรแม่เมาะ

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เร่งรัดจ่ายเงินชดเชยอพยพราษฎรแม่เมาะ

เมื่อเร็วๆนี้ นายทวารัฐ สูตะบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนางราณี โฆษิตวานิช รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินให้แก่ราษฎร ซึ่งได้มีการจ่ายเงินไปแล้วบางส่วน ที่เหลือจะมีการตรวจสอบหลักฐานเอกสารให้ถูกต้องเพื่อทยอยจ่ายเงินโดยเร็วที่สุด

 

Related posts