ชุมชนต้นแบบรับมือภัยพิบัติ

ชุมชนต้นแบบรับมือภัยพิบัติ

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. มอบหมายให้นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานงานนำเสนอและปิดโครงการ ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการและรับมือภัยพิบัติ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ มี 6 ชุมชนนำร่องครับ จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตอาสา ม.อ. ร่วมกับ มูลนิธิช่วยเหลือเด็กแห่งประเทศไทย ได้รับงบสนับสนุนจาก สหภาพยุโรป (อียู) ชึ่งได้ฟังเรื่องราวดีๆของการทำงานของชุมชนในการวางแผนชุมชนตนเองในการป้องกันภัยพิบัติด้านต่างๆโดยเฉพาะโรคระบาด covid 19

ชึ่งทำให้กระทบทางด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และการเข้าถึงบริการภาครัฐโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นกลุ่มแรก วันนี้ได้ฟังแนวทางการทำงาน การช่วยเหลือ ทำให้ผมได้เป็นนโยบายการขับเคลื่อนในฐานะอยู่ ศอ.บต. ที่จะพยายามหาต้นแบบในการทำดีเพื่อให้ ประชาชน 5 จชต ได้รับการดูแลที่ดีที่สุด ตามนโยบาย 1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน ได้เอาทีมนี้มาช่วยขับเคลื่อนงานในอนาคตครับ

Related posts