พิธีเปิดงานและการสัมมนา FTI EXPO 2022

พิธีเปิดงานและการสัมมนา FTI EXPO 2022

 


วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานและการสัมมนา FTI EXPO 2022 ภายใต้แนวคิด “SHAPING FUTURE INDUSTRIES” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมไทย ขานรับนโยบายเปิดประเทศด้วยความร่วมมือขององค์กรชั้นนำของประเทศ ภาครัฐ และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ครอบคลุม 11 คลัสเตอร์อุตสาหกรรม 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ

และผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ภาคเหนือ รวมกว่า 400 ราย ร่วมจัดแสดงสินค้า การประชุมสัมมนา การเจรจาธุรกิจ พร้อมนำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อเรียกความเชื่อมั่นภาคเศรษฐกิจ และภาคประชาชนให้ประเทศขับเคลื่อนได้อย่างเข้มแข็ง พร้อมตั้งเป้ามียอดใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจภายในงานไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท
ในการนี้ นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงานและการสัมมนาดังกล่าวด้วย

Related posts