พิษณุโลก ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ ร่วมแรงร่วมใจ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ ร่วมแรงร่วมใจ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ สั่งการให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ นำจิตอาสาพระราชทานกองบิน ๔๖, กำลังพลทหาร จากกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๖ จำนวน ๑๐ นาย พร้อมอุปกรณ์ซ่อมแซม


ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ รื้อถอน ซากปรักหักพังของบ้านเรือนประชาชน ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอัคคีภัย พร้อมทั้งได้มอบผ้าห่ม และชุดยาสามัญประจำบ้าน ให้แก่ผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
จากการลงพื้นที่สำรวจ พบว่ามีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากอัคคีภัยจำนวน ๒ หลังคาเรือน ณ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts