กิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

กิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดหนองโว้ง พระอารามหลวง ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยมีพระมหาสิทธิชัย ปริยตฺติเมธี รักษาการเจ้าอาวาสวัดหนองโว้ง พระอารามหลวง รองเจ้าคณะอำเภอสวรรคโลก รับการถวายมหาสังฆทานและจตุปัจจัยจากนายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย นางจรัสศศิ ศิลป์ชูศรี กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย คุณสมสมัย เขาเหิน ประธานชมรมเงินทองไทยศรีสัชนาลัย 800 ปี และสมาชิกชมรม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย โดยมีพระสงฆ์ จำนวน 12 รูป สามเณร จำนวน 52 รูป รวมทั้งสิ้น 64 รูป รับถวายมหาสังฆทานดังกล่าว

Related posts