จิตอาสาร่วมใจ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกิจกรรม ” จิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เเด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

จิตอาสาร่วมใจ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกิจกรรม ” จิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เเด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

 


เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 0815 กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกิจกรรม ” จิตอาสา”ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” เเด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ หน้าลาน กองร้อยทหารขนส่งรถยนต์บรรทุกเบาที่ 2 กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมี พันเอก สุริยัน ประพิตรไพศาล ผู้บังคับกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายทหารชั้นสัญญาบัตร , นายทหารชั้นประทวน เเละพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรมฯ

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts