ศรีสะเกษ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพซับน้ำตาเด็กหญิง 14 ปีเหยื่อเพื่อนบ้านหื่นกามข่มขืนยับ ช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมาย 50,000 บาท

 

ศรีสะเกษ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพซับน้ำตาเด็กหญิง 14 ปีเหยื่อเพื่อนบ้านหื่นกามข่มขืนยับ ช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมาย 50,000 บาท

 

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยโท สิทธิ์ธนัตถ์ สิทธิบัวศรี ยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า จากกรณีที่เกิดเหตุเพื่อนบ้านหื่นใช้อุบายล่อลวงเด็กหญิงไปล่วงละเมิดทางเพศในกระท่อมกลางสวนยาง เหตุเกิดในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ นั้น เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2565ที่ผ่านมา นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้เปิดเผยว่า รู้สึกห่วงใยผู้เสียหายซึ่งมีอายุเพียง 14 ปี ต้องตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางเพศ จึงได้ประสานความร่วมมือกับตน เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมาย โดยเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2565 คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม ครั้งที่ 7/2565 ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 แก่ผู้เสียหาย เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ตามแนวทาง Justice Care ยุติธรรมใส่ใจ เพื่ออำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ ส่วนกลาง (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) และส่วนภูมิภาค (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ) หรือติดต่อที่ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง///////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

 

Related posts