พิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ 2565

พิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ 2565

 


วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 น ยิมเนเซียม 2500 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายดนุพร ฉัตรกมลธรรม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน และผู้ปกครองให้การต้อนรับนายดนุพร ฉัตรกมลธรรม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อนำไปพัฒนากีฬาของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริสนับสนุนพัฒนานักกีฬา และเป้นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อแสดงศักยภาพของตนเอง และมีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ซึ่งส่งผลดีต่อการพัฒนากีฬาของประเทศโดยการสร้างฐานนักกีฬาเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก มีตัวเลือกมากขึ้นในการคัดเลือกนักกีฬา สู่กระบวนการพัฒนานักกีฬาทีมชาติต่อไป


สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลกระหว่างวันที่ 13– 17 สิงหาคม พ.ศ.2565 ประกอบด้วยได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬา การแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก การแข่งขันฟุตบอล รุ่นประชาชนทั่วไป ณ กองบิน 46 การแข่งขันบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก การแข่งขันบาสเกตบอล รุ่นอาวุโส ณ สนามบาสเกตบอล ศาลปู่ตา เทศบาลนครพิษณุโลกการแข่งขันวู้ดบอล รุ่นประชาชนทั่วไป ณ สนามวู้ดบอล วัดตาปะขาวหาย การแข่งขันเทควันโดพิษณุโลกโอเพ่น“พระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ


ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts