ศรีสะเกษ เลขาธิการ กพฐ.มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล ร.ร.ต้นแบบ ร.ร.หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2565

ศรีสะเกษ เลขาธิการ กพฐ.มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล ร.ร.ต้นแบบ ร.ร.หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุม ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล ร.ร.ต้นแบบ ร.ร.หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2565 ข้าราชการผู้ทรงคุณค่าของสังคม ปี 2565 และแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงาน โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ นายประดิษฐ์ พรหมเสนา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 – 4 ผอ.สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ นายสุรชาติ ทอนศรี ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวง จ.ศรีสะเกษ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับ โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำเจ้าคณะ จ.ศรีสะเกษ รองเจ้าคณะ จ.ศรีสะเกษ เจ้าคณะอำเภอ และเจ้าอาวาสวัดใน จ.ศรีสะเกษ เข้ารับมอบถวายประกาศเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติปี 2565 ในครั้งนี้

 

นายประดิษฐ์ พรหมเสนา กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากเมื่อ ปี พ.ศ.2556 เครือข่ายภาคประชาสังคม จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับ องค์กรเครือข่ายฯ ได้ขับเคลื่อนในการปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ จึงได้เริ่มสร้างเครือข่ายในการทำงานโดยยึดหลัก “บวร” บ้าน วัด ร.ร. เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เริ่มต้นที่บ้านกุดนาแก้ว ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ บ้านหัวนา ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ วัดบ้านปราสาทเยอ ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง บ้านอะลาง ต.หนองใหญ่ อ,เมืองจันทร์ บ้านกู่ ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ และบ้านหว้าน ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีสะเกษ โดยใช้มิติทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมเป็นสื่อในการทำงาน ปี 2557 คณะทำงานได้บูรณาการโครงการหมู่บ้านศีล 5 เข้ากับโครงการหมู่บ้านตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เป็นโครงการ ร.ร.หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โดยเลือก ร.ร.นำร่อง 9 ร.ร.สามารถขยายเข้าสู่ชุมชนได้อย่างรวดเร็ว ในปี 2558 ได้ประกาศรับสมัคร ร.ร.เข้าร่วมโครงการ 90 ร.ร.และมี ร.ร.ยื่นความประสงค์เข้าร่วม 120 ร.ร.ปัจจุบันมีสถานศึกษาทุกสังกัดใน จ.ศรีสะเกษ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 598 แห่ง

นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวง จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ร.ร.หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง มีความต่างในความเหมือนจาก ร.ร.ทั่วไป ดังนี้ ครู บุคลากร และนักเรียน ต้องเป็นสมาชิกหมู่บ้านรักษาศีล 5 ทุกคน ร.ร.ต้องบริหารจัดการแบบหลัก “บ ว ร” จัดกิจกรรมการเรียนการสอนคารวะธรรม เพื่อนเคารพเพื่อน น้องเคารพพี่ ศิษย์เคารพครูที่หน้าเสาธงทุกวัน มีกิจกรรมสวดมนต์ยาวทำนองสรภัญญะทุกวันสุดสัปดาห์ หรือวันที่ ร.ร.กำหนด 1 วันต่อสัปดาห์ มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งอย่างน้อยเดือนละครั้ง หรือตามที่ ร.ร.เห็นสมควร ร.ร.นำภัตตาหารเพลไปถวายพระที่วัด อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และ ร.ร.ต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติที่ ร.ร.แล้วขยายผลสู่ชุมชนด้วย///////

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

Related posts