ทหาร…จัดวางกระสอบทรายตามพื้นที่เสี่ยงน้ำเอ่อล้น….ริมแม่น้ำยม…

ทหาร…จัดวางกระสอบทรายตามพื้นที่เสี่ยงน้ำเอ่อล้น….ริมแม่น้ำยม…

เมื่อ ๒๖ ส.ค. ๖๕ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผบ.บชร.๓ จัดกำลังชุดช่วยเหลือประชาชน จำนวน ๓๗ นาย สนับสนุนจังหวัดสุโขทัย ภารกิจเตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดอุทกภัย โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี ผวจ.ส.ท. ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ณ บริเวณสะพานพระแม่ย่า ต.ยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย ทั้งนี้ได้ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสุโขทัย ,

อบต.ยางซ้าย และประชาชน ดำเนินการจัดวางกระสอบทรายกั้นริมแม่น้ำยม เนื่องจากไม่มีผนังกั้นน้ำ และเป็นพื้นที่ต่ำ ความยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร เพื่อป้องกันน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน และนำกำลังพล ทหารจิตอาสา บชร.๓ ร่วมบรรจุกระสอบทราย ณ วัดกำแพงงาม ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จว.ส.ท. เพื่อเตรียมความพร้อมไว้ใช้ในพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยในพื้นที่ ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย ต่อไป

ปรีชา นุตจัรส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts