ศรีสะเกษ บริษัท พ.ศ.ช.ผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนางานของพนักงาน จับมือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานและการปรับปรุงพัฒนางาน ตามแนวทางของ Kaizen

ศรีสะเกษ บริษัท พ.ศ.ช.ผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนางานของพนักงาน จับมือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานและการปรับปรุงพัฒนางาน ตามแนวทางของ Kaizen

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมบริษัท พ.ศ.ช.ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด บ้าน ซำสะโหมง ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นายเกษมศานต์ ศรีโพนทอง ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน(ม.พศช.) ที่ปรึกษาบริษัทฯและรองประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานและการปรับปรุงพัฒนางาน ตามแนวทางของ Kaizen โดยมี นางปภัสธนันท์ ผลบุญ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย น.ส.สุภาพร โล่เศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการศูนย์ข้อมูลกลาง ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท เข้าร่วมรับการอบรม จำนวน 40 คน

นายเกษมศานต์ ศรีโพนทอง ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน(ม.พศช.) ที่ปรึกษาบริษัทฯและรองประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า Kaizen เป็นแนววิธีคิดที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน ร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับปรุงพัฒนางานของพนักงาน บริษัท พ.ศ.ช.ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จึงได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการอบรมในครั้งนี้ขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตะวันฉาย โพธิ์หอม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งคาดว่า หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้วจะทำให้พนักงานทุกคนของบริษัท มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบดียิ่งขึ้นกว่าเดิม//////////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

 

Related posts