“พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง” นำเดินออกกำลังกายการกุศล รณรงค์ประชาชนดูแลสุขภาพ พร้อมหารายได้ส่งเสริมโรงเรียนตาดีกาในพื้นที่ ย้ำความรู้ต้องคู่ศาสนา คู่คุณธรรม มิฉะนั้นจะนำความรู้ไปสร้างความเสียหายให้กับสังคมได้ พรรคประชาชาติยืนหยัดนโยบายสร้างคน ไม่ได้มุ่งแต่สร้างเมือง

“พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง” นำเดินออกกำลังกายการกุศล รณรงค์ประชาชนดูแลสุขภาพ พร้อมหารายได้ส่งเสริมโรงเรียนตาดีกาในพื้นที่ ย้ำความรู้ต้องคู่ศาสนา คู่คุณธรรม มิฉะนั้นจะนำความรู้ไปสร้างความเสียหายให้กับสังคมได้ พรรคประชาชาติยืนหยัดนโยบายสร้างคน ไม่ได้มุ่งแต่สร้างเมือง

เมื่อเวลา 06.00 น. วันอาทิตย์ที่ 4 ก.ย.65 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ส.ส.ปัตตานี เขต 4 พรรคประชาชาติ, นายอรุณ เบ็ญจลักษณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และสมาชิกกลุ่มรักษ์สุขภาพลุ่มน้ําตานี ผู้นำท้องถิ่น นายกอบต. ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่กว่า 300 คน ร่วมกิจกรรมเดินย้อนรอยประวัติศาสตร์ “SATU KAN UMMAH“ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ

กิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นการเดินย้อนรอยประวัติศาสตร์เหมือนกับที่เคยจัดในตัวเมืองปัตตานีแล้ว ยังมีกิจกรรมเสริมภายใต้คำประกาศ “ผู้แทนกีตอชวนมาเดินเพื่อน้องตาดีกา พงสตา–ต้นทุเรียน” (ผู้แทนกีตอ หมายถึง ผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.อันเป็นที่รักของชาวบ้าน) โดยมีระยะทางเดินจากบ้านพงสตา หมู่ที่ 5 ไปยังบ้านต้นทุเรียน หมู่ที่ 6 อ.ยะรัง ระยะทางรวมกว่า 3 กิโลเมตร มีประชาชนขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตลอดเส้นทาง

เมื่อไปถึงที่หมาย พ.ต.อ.ทวี และคณะได้พบปะผู้นำในพื้นที่ บริเวณโรงเรียนตาดีกาบ้านต้นทุเรียน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมหารายได้สมทบทุนสร้างโรงเรียนตาดีกาด้วย

นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกาย ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ รวมทั้งเป็นเส้นทางเดินผ่านพื้นที่จัดกิจกรรมงานการกุศลจัดหาทุนการศึกษาของโรงเรียนตาดีกาในพื้นที่ด้วย ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนตาดีกาและการศึกษาของประชาชน

พ.ต.อ.ทวี ได้กล่าวขอบคุณประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมว่า “วันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมของตาดีกาที่ยืนหยัดในเรื่องคำสอนทางศาสนา เราถือว่าการพัฒนามนุษย์สำคัญที่สุด เราสามารถเปลี่ยนจากคนที่ไม่มีความรู้ เป็นคนที่มีความรู้ จากคนไม่มีอารยธรรม ให้เป็นคนมีอารยธรรมได้ กิจกรรมของตาดีกาเริ่มส่งเสริมจริยธรรมตั้งแต่วัยเด็ก การเรียนอะไรโดยมุ่งแต่ความรู้ ไม่มีศาสนา บางทีก็นำความรู้นั้นไปสร้างความเสียหายกับสังคมได้ เพราะจะใช้ความรู้ที่ไม่มีศาสนาไปหาผลประโยชน์ หรือตักตวงไปรังแกคนอื่น”

“ทางออกของจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือเราต้องใช้การศึกษา ใช้ตาดีกาในการพัฒนาคน พรรคประชาชาติจะมุ่งที่การสร้างคน เราต้องมุ่งสร้างคนให้มีคุณภาพ ไม่ได้มุ่งแต่สร้างเมือง การสร้างเมือง ไปสร้างวัตถุ ก็มีผลประโยชน์ แต่การสร้างคนให้มีคุณภาพ จะทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเป็นหน้าที่ของเรา”

ด้าน นายอับดุลรอแม จาหลง อิหม่ามมัสยิดบ้านต้นทุเรียน กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนผู้นำศาสนาในพื้นที่ มีความยินดีและ ดีใจมากที่คณะของ พ.ต.อ.ทวี มาเยี่ยมและให้กำลังใจ ทุกคนรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง และถือเป็นประวัติศาสตร์ของคนบ้านต้นทุเรียน ขอให้ทุกท่านมีความสุข และเจริญก้าวหน้า มีความสำเร็จในหน้าที่การงานต่อๆ ไป

หลังเสร็จกิจกรรม พ.ต.อ.ทวี ได้เดินทางต่อไปยังศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส เพื่อพบปะกับพี่น้องประชาชน

 

Related posts