“ทางออกส้มแม่สินสู่ความยั่งยืน”

“ทางออกส้มแม่สินสู่ความยั่งยืน”

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายนราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อร่วมเสวนา “ทางออกส้มแม่สินสู่ความยั่งยืน” โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเสวนาด้วย ดังนี้
– สถานการณ์ปลูกส้มและแนวทางการส่งเสริมของจังหวัดสุโขทัย (เกษตรจังหวัดสุโขทัย)
– แนววิชาการผลิตส้มคุณภาพ (ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดสุโขทัย)
– การจัดการดินในสวนส้มอย่างยั่งยืน (พัฒนาที่ดินจังหวัดสุโขทัย)


– แหล่งน้ำเพื่อการผลูกส้มในจังหวัดสุโขทัย (ชลประทานจังหวัดสุโขทัย)
– ปลูกส้มยังไงให้ผลผลิตมีคุณภาพปลอดภัย (เกษตรกรแนวหน้า 2 ท่าน)
– แนวทางขับเคลื่อนสนับสนุนการทำสวนส้มสู่ความยั่งยืน (นายนราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้ให้การต้อนรับและร่วมเสวนาเกี่ยวกับการตลาดส้มแม่สินในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

Related posts