พาณิชย์สุโขทัย ! เยี่ยมล้งรับซื้อทุเรียนหมอนพระร่วงส่งออกไปจีน

พาณิชย์สุโขทัย ! เยี่ยมล้งรับซื้อทุเรียนหมอนพระร่วงส่งออกไปจีน


วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้ไปเยี่ยมล้งรับซื้อทุเรียนหมอนพระร่วงส่งออกไปประเทศจีน ผ่านเส้นทางบก R3A และ R9 ราคาส่วนหัว 105 บาท/กก.ส่วนหาง 65 บาท/กก. ความสุก 85 % โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท กสิรุ่งเรือง จำกัดให้การต้อนรับและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตทุเรียนหมอนพระร่วงในพื้นที่ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Related posts