พิษณุโลก สายธารนำ้ใจหลั่งไหลเข้าช่วยเหลือ

พิษณุโลก สายธารนำ้ใจหลั่งไหลเข้าช่วยเหลือ

 


เมื่อ 9 มิ.ย. 65 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 พร้อมคณะ บริษัท อีซูซุสยามซิตี้ จำกัด ส่วนราชการในพื้นที่ และผู้นำชุมชน ต.แก่งโสภา ได้ลงพื้นที่นำสิ่งของอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง และกำลังพลชุดก่อสร้าง เข้าช่วยเหลือนาย ประสิทธิ์ เกตุอรุณ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 235/1 ม.9 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จว.พ.ล. ซึ่งเป็นผู้พิการ มีรายได้น้อย ประกอบกับที่อยู่อาศัยมีสภาพทรุดโทรม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยใหม่ และนำข้าวสารนำ้ดื่มสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts