หนึ่งในรัฐมนตรีที่ฝ่ายค้านยื่นญัตติไม่ไว้วางใจในรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ นายนิพนธ์ บุญญามณี วันนี้วันเกิดของนายนิพนธ์

วันศุกร์ที่ 22 กรกกาคม 2565 (2022)

หนึ่งในรัฐมนตรีที่ฝ่ายค้านยื่นญัตติไม่ไว้วางใจในรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ นายนิพนธ์ บุญญามณี วันนี้วันเกิดของนายนิพนธ์

#วันนี้ในอดีต เมื่อ 64 ปีที่แล้วตรงกับวันที่ 22 กรกฎาคม 2501 วันเกิด นายนิพนธ์ บุญญามณี (3-9003-00673-30-9) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 5 สมัย อดีตนายกอบจ.สงขลา ปัจจุบัน รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย

นายนิพนธ์ บุญญามณี เกิดที่ ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา เข้ารับการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนวัดนาทับ โรงเรียนถนนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา ระดับเตรียมอุดมศึกษา จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

ระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงเนติบัณฑิตไทย (สำนักอบรมกฎหมาย) ระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

เมื่อครั้งพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการปรับโครงสร้างผู้บริหารพรรคใหม่ หลังการเลือกตั้งในปี 2548 แล้ว นายนิพนธ์มีชื่อว่าอาจจะได้รับเลือกเป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่ แต่นายนิพนธ์ก็ได้ขอถอนตัวออกไป ตำแหน่งจึงตกอยู่ที่ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ และนายนิพนธ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการพรรค

ต่อมาในการเลือกตั้งปี 2554 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.อีกสมัย ต่อมานายนิพนธ์ได้ลาออกจากการเป็น ส.ส. เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา)

กำหนดการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2556 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 652,239 คน นายนิพนธ์ได้ 3 แสน 4 หมื่นกว่าคะแนน ได้อันดับ 1 จากผู้สมัคร 4 คน

เดือนมิถุนายน 2562 นายนิพนธ์ได้ลาออกจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

(18 ก.ค.62) นายนิพนธ์ เดินทางเข้ารับตำแหน่ง รมช.มหาดไทย กล่าวถึงการเข้ามาทำงานในกระทรวงว่า ไม่มีความกังวลเพราะตัวเองมีความคุ้นเคยกับกระทรวงมหาดไทยดีอยู่แล้ว ตั้งแต่สมัย พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ และสมัย นายบัญญัติ บรรทัดฐาน เป็นรัฐมนตรี คิดว่าไม่มีปัญหาในการทำงาน โดยเฉพาะงานด้านท้องถิ่น ต้องรอรัฐมนตรีจะมอบหมายงานให้ดูแลในส่วนใดบ้าง

(2 ส.ค.62) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้ลงนามในคำสั่งมอบหมายให้ รมช.มหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทน รมว.มหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย (มท.2) กำกับดูแลกรมที่ดิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การประปานครหลวง และองค์การจัดการน้ำเสีย

#เกษมลิมะพันธุ์ #KasemLimaphan #สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย #นิพนธ์บุญญามณี

Related posts