จังหวัดสงขลา เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ในงาน “OTOP สุขใจ@เมืองเก่าสงขลา” ประจำปี 2563 หวังสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่

จังหวัดสงขลา เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ในงาน “OTOP สุขใจ@เมืองเก่าสงขล…

Read More

นิพนธ์ ย้ำ ผู้ประกอบการ SMEs ต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพื่อให้ทันโลกยุคดิจิทัล โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อก่อเกิดประโยชน์ในการจัดการและการผลิต

นิพนธ์ ย้ำ ผู้ประกอบการ SMEs ต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพื่อให้ทันโลกยุคดิจิทัล โดยการนำเท…

Read More

TCEB (สสปน.)จัด Road Show สร้างการรับรู้ ไทย ไมซ์ คอนเน็คสัญจร “ครบแค่คลิกต่อติดชาวไมซ์” ที่จังหวัดพิษณุโลก

TCEB (สสปน.)จัด Road Show สร้างการรับรู้ ไทย ไมซ์ คอนเน็คสัญจร “ครบแค่คลิกต่อติดชาวไมซ์” ท…

Read More

“Five Star Salam” เปิดตัวที่แรก ‘นราฯ’ สาขาที่ 9 ใน 3 จว. ชูจุดแข็งเมืองชายแดน –มุ่งสร้างงานคนพื้นที่

“Five Star Salam” เปิดตัวที่แรก ‘นราฯ’ สาขาที่ 9 ใน 3 จว. ชูจุดแข็งเมืองชายแดน –มุ่งสร้างง…

Read More