“ทวี สอดส่อง” ลงพื้นที่รับฟังความเห็นผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจท่องเที่ยว สุราษฎร์ธานี

“ทวี สอดส่อง” ลงพื้นที่รับฟังความเห็นผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจท่องเที่ยว สุราษฎร์ธานี (4 ธั…

Read More

เลขาธิการ ศอ.บต. เผยนักธุรกิจ USADA ASEAN 10 ประเทศสนใจร่วมลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ เชื่อมั่นจะเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและ การจ้างงานในพื้นที่

เลขาธิการ ศอ.บต. เผยนักธุรกิจ USADA ASEAN 10 ประเทศสนใจร่วมลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทย โดยเฉพ…

Read More

หอการค้า MCC เสนอ!!! ต้องการแรงงานไทยกว่า 200 คน หวังแก้ปัญหาคนว่างงาน พร้อมสร้างโอกาสพัฒนาอาชีพเชฟประกอบอาหารไทยสู่สากล

หอการค้า MCC เสนอ!!! ต้องการแรงงานไทยกว่า 200 คน หวังแก้ปัญหาคนว่างงาน พร้อมสร้างโอกาสพัฒน…

Read More

ผู้บริหาร 3 จชต. กว่า 166 คน อบรมหลักสูตร “พัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้” สร้างแนวคิดการพัฒนาเมือง เชื่อมโยงเครือข่ายปฏิบัติงานขับเคลื่อนสังคมสันติสุข

ผู้บริหาร 3 จชต. กว่า 166 คน อบรมหลักสูตร “พัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้” สร้างแนวคิดก…

Read More