ศรีสะเกษ ผู้ว่าร่วมกับนายก อบจ.รุมฉีกทุเรียนภูเขาไฟเปิดงานผลไม้และของดีกันทรลักษ์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตของเกษตรกร และการท่องเที่ยวของ อ.กันทรลักษ์ประตูสู่ปราสาทพระวิหาร ให้เป็นที่รู้จักของคนไทย และชาวต่างชาติ

ศรีสะเกษ ผู้ว่าร่วมกับนายก อบจ.รุมฉีกทุเรียนภูเขาไฟเปิดงานผลไม้และของดีกันทรลักษ์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตของเกษตรกร และการท่องเที่ยวของ อ.กันทรลักษ์ประตูสู่ปราสาทพระวิหาร ให้เป็นที่รู้จักของคนไทย และชาวต่างชาติ

 

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 24 มิ.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต น.ส.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายก อบจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดี อ.กันทรลักษ์ ประจำปี 2565 ซึ่ง นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ ร่วมกับทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อปท. และประชาชนชาว อ.กันทรลักษ์ ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น โดยมีกิจกรรมในการจัดงานประกอบด้วยกลุ่มกิจกรรม ดังนี้ กลุ่มกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และอัตลักษณ์ท้องถิ่น การรำเฉลิมฉลอง อ.กันทรลักษ์โดยนางรำจำนวน 250 คน การประกวดแข่งขันผ้าแส่วเบญจศรีและการประกวดแข่งขันแส่วผ้าเบญจศรี การประกวดร้องเพลงร้องเพลงไทยลูกทุ่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การประกวดธิดาชาวสวน การประกวดแข่งขัน “To Be Number One Kanthalak Cover Dance 2022 กลุ่มกิจกรรมการตลาดผลิตผลการเกษตร สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า เบ็ดเตล็ด

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อไปว่า กลุ่มกิจกรรมการพัฒนาผลผลิต ประกอบด้วย การประกวดผลไม้ และประกวดการจัดกระเช้า การประกวดการแข่งขันส้มตำลีลาและกองเชียร์ มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณบัตรให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดต่าง ๆ หลังจากการกล่าวเปิดงานแล้ว ได้มีหุ่นยนต์นำเอาทุเรียนภูเขาไฟขึ้นมาบนเวที เพื่อให้นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ร่วมกับ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายก อบจ.ศรีสะเกษ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ ได้ร่วมกันรุมฉีกทุเรียนภูเขาไฟออกจากกัน หลังจากนั้นทุเรียนภูเขาไฟจำลองลูกใหญ่ที่อยู่ข้างเวทีก็จะเปิดอ้าออกจากกัน เป็นการเปิดงานเทศกาลผลไม้ และของดี อ.กันทรลักษ์ ประจำปี 2565 อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา โดยมี นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอ กันทรลักษ์ เป็นผู้กล่าวรายงานและมี พ.ต.อ.นรินทร์ บุพตา ผกก.สภ.กันทรลักษ์ นางมลวิภา โบจรัส ประธานสภาวัฒนธรรม อ.กันทรลักษ์ น.ส.จิณณพัต เพ็งนรพัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฏร นายถวัลย์ สามทอง เกษตร อ.กันทรลักษ์ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน เกษตรกร มาร่วมพิธีและให้การต้อนรับ


นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ กล่าวว่า อ.กันทรลักษ์ เป็นที่ราบเชิงเขาปริมาณน้ำฝนและภูมิอากาศที่เหมาะสม ดินคุณภาพสูง เนื่องจากเป็นดินภูเขาไฟ ราษฎรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม ซึ่งมีพืชผลทางการเกษตรปลูกได้เกือบทุกชนิดของประเทศไทย รวมไว้ที่นี่แล้ว เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ฝรั่ง ลิ้นจี่ สะตอ และอื่นๆ และมีผลผลิตจำนวนมากออกสู่ตลาดตลอดทั้งปี โดยเฉพาะทุเรียนได้เริ่มปลูกเมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา และถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลไม้หลักที่สร้างชื่อเสียงให้กับ จ.ศรีสะเกษ ในนามทุเรียนภูเขาไฟ กรอบนอก นุ่มใน กลิ่นไม่แรง เมล็ดลีบ ละมุนที่ลิ้น ละลายที่ใจ อ.กันทรลักษ์ มีพื้นที่ปลูกทุเรียนมาก ในพื้นที่ 17 ตำบล 126 หมู่บ้าน เกษตรกร 1,596 ราย พื้นที่ปลูกทุเรียน 10,378 ไร่ 1,923 แปลง มากเป็นอันดับที่ 1 ของ จ.ศรีสะเกษ พื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว 3,500 ไร่ ยังไม่ให้ผลผลิต 6,478 ไร่ พื้นที่ปลูก 5 อันดับแรก ได้แก่ ต.ภูเงิน ชำ ละลาย จานใหญ่ และตระกาจ ตามลำดับ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟ G ของ จ.ศรีสะเกษ (คาดการณ์ผลผลติ ปี 2565 เฉลี่ย 1,310 กก./ไร่ ผลผลิตรวม 4,585 ตัน) โดยพันธุ์ที่นิยมปลูกมากที่สุด คือ พันธุ์หมอนทอง (95 %) ชะนีก้านยาว สร้างมูลค่าให้เกษตรกรผู้ปลูกประมาณ 580 ล้านบาท/ปี กระบวนการผลิตของเกษตรกรเน้นการผลิตทุเรียนคุณภาพ ได้การรับรองมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม GAP ของกรมวิชาการการเกษตร ตั้งแต่การปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว การทำการเกษตรแปลงใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่ อ.กันทรลักษ์ ประกอบด้วย ทุเรียนแปลงใหญ่ ข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ และโคพันธุ์เนื้อแปลงใหญ่ ซึ่งปีนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมเกษตรแปลงใหญ่ มีพื้นที่เพิ่มมากกว่า 120 % ถือเป็นความก้าวหน้าทางด้านเกษตรอีกก้าวหนึ่ง

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลผลไม้และของดี อ.กันทรลักษ์ ปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 29 มิ.ย.65 รวม 10 วัน ด้วยความร่วมมือของส่วนราชการ อปท. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน กลุ่มเกษตรกร และพี่น้องประชาชนชาว อ.กันทรลักษ์ ทุกภาคส่วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตของเกษตรกร และการท่องเที่ยวของ อ.กันทรลักษ์ ซึ่งเปรียบเสมือนประตูสู่ปราสาทพระวิหาร ให้เป็นที่รู้จักของคนไทย และชาวต่างชาติ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกร การสร้าง องค์ความรู้ใหม่ด้านการเกษตรกรรม และการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา คุณภาพผลผลิตการเกษตร เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาด สินค้าการเกษตรให้มีช่องทาง การจำหน่ายและเป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมพื้นที่อีสานตอนใต้ และส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านประจำถิ่น มีทุเรียนภูเขาไฟและผลไม้ต่าง ๆ นำเอาจำหน่ายจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวศรีสะเกษและชาวไทยทั่วประเทศมาชมชิมและซื้อผลไม้ต่างๆ ของ อ.กันทรลักษ์ ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านนำเอาผลไม้และสินค้าโอท๊อปมาวางจำหน่ายจำนวนมาก/////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

 

Related posts